Open up Your Innerstyle

We hebben allemaal uitdagingen het hoofd te bieden. Ik geloof dat het juist deze uitdagingen zijn die ons een bewustzijnsverruimend perspectief bieden om naar ons (werk)leven te kijken en als mens daardoor te groeien. Naarmate je houding en kijk verandert, vindt er ook een verandering in jezelf plaats. Diep van binnen begin je te herkennen wie je werkelijk bent en waartoe je eigenlijk in staat bent. Voortkomend uit dat innerlijke weten, verandert je dagelijks leven op wonderbaarlijke wijze. Een constante onderstroom van innerlijke rust doet zijn intrede. Ik daag je uit om boven je verstand uit te stijgen en de onbekende delen van je bewustzijn te verkennen. Is voor jou nu het moment om door te pakken? 

Saluti,

Annemieke

 

Kijk voor meer informatie over Innerstyle op de website van I.D.F.N caffè & innerstyle.